नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्‍त्रालय

उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति

काठमाडौं

HIGHLIGHTS : अा.व. ०७३/७४ मा छात्रवृत्तिकाे लागि छनाैट भएका नयाँ विद्यार्थीहरुकाे लागि अत्यन्त जरुरी सूचना   | आ.व. २०७३/७४ को छात्रबृत्ति नतिजा प्रकाशन   | दलित समुदायका १३० जनालाई शाखा अधिकृत तहकाे नि:शुल्क तयारी कक्षा अारम्भ भयाे   |
शहिद परिवारका दलित विद्यार्थीकाे लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
Published By:          on: 2016-12-08

शहिद परिवारका दलित विद्यार्थीकाे लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना