नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्‍त्रालय

उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति

काठमाडौं

HIGHLIGHTS : अा.व. ०७३/७४ मा छात्रवृत्तिकाे लागि छनाैट भएका नयाँ विद्यार्थीहरुकाे लागि अत्यन्त जरुरी सूचना   | आ.व. २०७३/७४ को छात्रबृत्ति नतिजा प्रकाशन   | दलित समुदायका १३० जनालाई शाखा अधिकृत तहकाे नि:शुल्क तयारी कक्षा अारम्भ भयाे   |

Contacts

Government of Nepal
Ministry of Federal Affairs and Local Development
Neglected, Suffered and Depressed Class Upliftment Development Board
Koteshwor, Kathmandu
Email : dalitbikas2054@yahoo.com Phone : 01-5199317
Fax : 01-5199008 | P. O. Box: 8911
.